Νομικό Σημείωμα

Αυτή η Ιδιωτική δήλωση αναφέρεται στο Omikronkappa.gr, καθώς και όλα τα site και διαδικασίες σχετικές με το Internet και την εταιρεία εκμετάλλευσης του.

To Omikronkappa.gr δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Για παράδειγμα τέτοιου είδους στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν από κατάλληλες φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων σχετικών με διαγωνισμούς, παντός είδους κληρώσεις,  διαδικασίες συνδρομητικής πληροφόρησης, ψήφους σε παντός είδους ερωτηματολόγια καθώς επίσης και σε διαδικασίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέτοιου είδους πληροφορίες αν και όταν συλλεχθούν σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις ο ιδιώτης (γυναίκα ή άνδρας) θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα συμπεριληφθεί σε διαφημιστικό ή πληροφοριακό target group.

Το Omikronkappa.gr και οι εταιρίες εκμετάλλευσης του βεβαίως έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που συγκεντρώνουν για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορούν να έχουν σχέση με την μέτρηση της αναγνωσιμότητας μέρους ή όλης της έκδοσης με σκοπό την ενημέρωση των διαφημιστών καθώς και των συγγραφέων των άρθρων. Το Omikronkappa.gr θα προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών. Το Omikronkappa.gr βεβαίως δεν φέρει καμία ευθύνη για την τύχη στοιχείων που συγκεντρώνονται από συνεργαζόμενες εταιρείες, στις οποίες ενοικιάζει χώρο στο δικό του server εξυπηρέτησης. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για πολιτικές ή πράξεις των παραπάνω εταιρειών. Οι αναγνώστες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πολιτικές των εταιρειών και να πράττουν με δική τους ευθύνη.

Επιπρόσθετα οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια στοιχεία αποστέλλονται μέσω του Internet δεν είναι πάντοτε ασφαλή και σε καμία περίπτωση το Omikronkappa.gr, η εταιρεία εκμετάλλευσης του καθώς επίσης και η εταιρεία η οποία παρέχει στο Omikronkappa.gr υπηρεσία Web Servicing δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη εάν παράλληλοι αναγνώστες ή χρήστες με υψηλό δείκτη γνώσεων περί του Internet και των επικοινωνιών καταγράψουν και χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για ίδιο όφελος

Οι αναγνώστες επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την ανάγνωση των σελίδων του Omikronkappa.gr και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες όχι προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή "cookies". Tα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το Omikronkappa.gr με σκοπό την καλλίτερη εξυπηρέτησή τους. Βελτίωση εμφάνισης, αλληλ-επιδραστικότητας, προσωπικές σελίδες, προσωπικά indexes και άλλα είναι μερικές από τις βελτιώσεις αυτές. Η πλέον συνηθισμένη χρήση των "cookies" είναι η αποστολή στον υπολογιστή του χρήστη ενός αριθμού υπό τη μορφή ενός text string o οποίος παίζει το ρόλο ενός label αναγνώρισης μίας μελλοντικής επαν-επίσκεψης. Με τον τρόπο αυτό χρήσιμες πληροφορίες βγαίνουν για τις επισκέψεις και το ρυθμό τους οι οποίες βοηθούν το Omikronkappa.gr για καλλίτερη παροχή εξυπηρέτησης.

Μετά από αίτηση το Omikronkappa.gr μπορεί να παρέχει σε κάποιον χρήστη τις πληροφορίες τις οποίες έχει για αυτόν. Επίσης μπορεί να τον πληροφορήσει την χρήση που έχουν υποστεί αυτές οι πληροφορίες όταν αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Το Omikronkappa.gr θα παρέχει στη διάθεση των χρηστών τη δυνατότητα να αλλάζουν τα στοιχεία τους ή ακόμη και να τα αφαιρούν από τη χρήση του Omikronkappa.gr όταν και εφόσον το επιθυμούν μετά από γραπτή διαδικασία (FAX). Το Omikronkappa.gr αναλαμβάνει την ευθύνη να αφαιρέσει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου αναγνώστη μόνο από την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη βάση του και όχι από παρελθόντα back-ups.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 30 Απριλίου 2007. Το Omikronkappa.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους αναγνώστες του για κάθε νέα. Αυτή η ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του Omikronkappa.gr ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN