Νέα / Ανακοινώσεις

 

 “Ζητείται Γραμματέας Διεύθυνσης” Μάιος 2017


Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Γραμματέα Διεύθυνσης με τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:


• Τουλάχιστον πέντε έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και εταιρεία.
• Άριστη γνώση Αγγλικών (σε επίπεδο μητρικής γλώσσας).
• Άριστη γνώση Η/Υ.
• Άριστη οργανωτική ικανότητα και ικανότητα αρχειοθέτησης.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Επιθυμητό προσόν: Πτυχίο Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Προσφέρεται: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@omikronkappa.gr ή στο fax: 2106837499.

 

 

 

 

 

     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN