Νέα / Ανακοινώσεις

“Αναζήτηση Έμπειρων Μηχανικών για έργο Μετρό στην Ντόχα Κατάρ”

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί άμεσα με Μηχανικούς για παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργο Μετρό στην Ντόχα-Κατάρ, που να διαθέτουν τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα: 

1.     Πολιτικός Μηχανικός – Στατικός με εμπειρία άνω των 10 ετών σε υπόγεια έργα/κατασκευές, σταθμούς μετρό,  αντιστηρίξεις. Μελετητική & κατασκευαστική εμπειρία.

2.     Πολιτικός Μηχανικός – Στατικός με εμπειρία άνω των 15 ετών σε έργα σηράγγων. Μελετητική & κατασκευαστική εμπειρία.

3.     Πολιτικός Μηχανικός – Στατικός με εμπειρία άνω των 10 ετών σε έργα σηράγγων – συνδετήριων στοών. Μελετητική & κατασκευαστική εμπειρία.

4.     Γεωτεχνικός Μηχανικός με εμπειρία άνω των 10 ετών σε βαθιές εκσκαφές και αντιστηρίξεις. Μελετητική & κατασκευαστική εμπειρία.

5.     Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

6.     Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επιθυμητό προσόν).

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@omikronkappa.gr και στο fax: +30 210 6837499.

 

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN