Εταιρική επικοινωνία

Τοποθεσία έδρας

Αποστολή βιογραφικών

 
 

 

 

 

 
  Επικοινωνία - Αποστολή βιογραφικών

Η Όμικρον  Κάπα Μελετητική Α.Ε. βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά, αναζητά νέους και δυναμικούς συνεργάτες για να στελεχώσει τα διάφορα τμήματά της.

Εφόσον σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με την Όμικρον  Κάπα Μελετητική Α.Ε. μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα εκτιμηθεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες στελέχωσης. Για λόγους καλύτερης οργάνωσης παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω Templates (έτοιμα πρότυπα βιογραφικών), διαμορφώνοντάς το αναλόγως των προσόντων σας.

Πρότυπο Βιογραφικού θέσης Μηχανικού

Πρότυπο Βιογραφικού θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου
 

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN