Σημαντικά έργα

Έργα εξωτερικού

Πελάτες

Photo Gallery

 
 

 

 

 

 
  Δραστηριότητες / Έργα - Έργα εξωτερικού

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να ενημερωθείτε για έργα εξωτερικού που έχει αναλάβει και εκπονήσεις η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.

 

Έργα εξωτερικού

 

 • Αυτοκινητόδρομος Comarnic Brasov, Ρουμανία. Μελέτες δημοπράτησης σηράγγων, ορυγμάτων και επιχωμάτων,

 • Αυτοκινητόδρομος Demir Kapija-Smokvica. Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75): Οριστικές μελέτες Δίδυμης Σήραγγας Αυτοκινητοδρόμου Τ1, Βραχωδών οπλισμένων επιχωμάτων, Προστασία έναντι βραχοπτώσεων & Μέτρα Προστασίας Πρανών, Σκόπια

 • Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni, Librazhd, Αλβανία

 • Δίδυμες - Τρίιχνες Οδικές Σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ

 • Μετρό Τζαϊπούρ, Ινδία

Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες δύο (2) ΤΒΜ σηράγγων μετρό, δύο (2) υπογείων σταθμών μετρό, δύο τεχνικών Cut & Cover και δύο (2) φρεάτων στην Ανατολική – Δυτική Γραμμή του Μετρό Τζαϊπούρ (Φάση 1Β), στο Τζαϊπούρ, Ρατζαστάν, Ινδία.

 • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  αποβλήτων στην περιοχή Σαντινάτα, Σόφια, Βουλγαρία

 • Σήραγγες Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, αυτοκινητοδρόμου Νο 21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk, στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh Έργο Παραχώρησης, Βόρεια - Βορειοδυτική Ινδία

 • Αυτοκινητόδρομος Tirana – Elbasan (FIDIC), Αλβανία

Ορύγματα, επιχώματα, τοίχοι οπλισμένης γης, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αποστράγγισης - υδραυλικής προστασίας, βελτιώσεις υπεδάφους κατά την κατασκευή του: Τμήματος Νο 1 (Χ.Θ. 0 μέχρι είσοδο σήραγγας Krrabe Χ.Θ.13) και Τμήματος Νο 3 (Χ.Θ. 15.2 έξοδος σήραγγας Krrabe μέχρι Elbasan Χ.Θ.27)

Σήραγγα Krrabe

 • Αυτοκινητόδρομος «Milot-Morine». Γεωτεχνικές μελέτες οδικού έργου παραχώρησης, Αλβανία

 • Οδικός άξονας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επενδυτικό Σχέδιο Άξονα 4, Μελέτες Σκοπιμότητας χωματουργικών (πρανή οδοποιίας, επιχώματα, ορύγματα, βελτιώσεις υπεδάφους, καταπτώσεις – βραχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), σηράγγων και λοιπών τεχνικών,  Μαυροβούνιο

 • Αυτοκινητόδρομος “Στρούμα” τμήμα 4, “Σαντάνσκι-Κουλάτα” από Χ.Θ. 423+800 έως Χ.Θ. 438+500, μελέτες επιχωμάτων, Βουλγαρία

 • Αυτοκινητόδρομος Ντουμπάι – Φουτζέιρα. Μελέτη σταθεροποίησης πρανών & προστασίας από βραχοπτώσεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Μετρό Δελχί  - Φάση ΙΙΙ, Ινδία

Μελέτες σηράγγων μετρό ΤΒΜ & ΝΑΤΜ για το έργο: «CC 23 του Μετρό στο Δελχί – Φάση ΙΙΙ»

Οριστικές μελέτες ενός (1) υπόγειου σταθμού μετρό και ενός (1) βοηθητικού κτιρίου για το έργο:  Προμελέτες προσφοράς σηράγγων μετρό ΤΒΜ για το έργο: «CC 34 του Μετρό στο Δελχί – Φάση ΙΙΙ»

Προμελέτες προσφοράς σηράγγων μετρό ΤΒΜ για το  έργου: «CC 34 του Μετρό στο Δελχί – Φάση ΙΙΙ»

 • Μετρό Ντόχα, Κατάρ. Προμελέτες προσφοράς για:

Σήραγγες Χρυσής Γραμμής του μετρό

Σταθμούς Χρυσής Γραμμής του μετρό

Μεγάλους – σύνθετους υπόγειους σταθμούς στο μετρό

 • Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην περιοχή Λεβάσοβο, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

 • Φράγματα εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Υδραυλική σήραγγα Yacambu – Quibor, Βενεζουέλα

 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Σλοβακία

 • Έργα οδοποιίας, τεχνικές και χωματουργικές εργασίες, Ρουμανία

 

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN