Σημαντικά έργα

Έργα εξωτερικού

Πελάτες

Photo Gallery

 
 

 

 

 

 
 

Δραστηριότητες / Έργα - Σημαντικά έργα

 

Στη λίστα που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες μελέτες που έχει αναλάβει και εκπονήσει η Όμικρον  Κάπα Μελετητική Α.Ε.


 
Σήραγγες και υπόγεια έργα

 

 • Μελέτες δημοπράτησης σηράγγων αυτοκινητοδρόμου Cormanic - Brasov, Ρουμανία

 • Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Τ1 Demir Kapija-Smokvica. Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75), Σκόπια

 • Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni, Librazhd, Αλβανία

 • Δίδυμες - Τρίιχνες Οδικές Σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ

 • Μελέτες σηράγγων Τ1, T2 και Τ3, αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, Έργο Παραχώρησης

 • Μελέτες σηράγγων Τ24, Τ25, Τ26 και Πλατάνου & μελέτες ημιστεγάστρων αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα,  Έργο Παραχώρησης

 • Σήραγγες Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, αυτοκινητοδρόμου Νο21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk, στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh Έργο Παραχώρησης, Βόρεια - Βορειοδυτική Ινδία

 • Μελέτες σηράγγων Τ2, Τ5, Τ6 και Τ7, αυτοκινητοδρόμου Ε65 Κεντρικής Ελλάδος, Έργο Παραχώρησης

 • Μελέτες σηράγγων αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός:

Σήραγγες Σ1 & Σ2 (τμήμα 1.1.6)

Σήραγγα Δρίσκου & φρέαρ εκκαπνισμού σήραγγας Δρίσκου, (τμήμα 2.3)

Σήραγγα Καλαμιών (τμήμα 3.2)

Σήραγγα Ανθοχωρίου (τμήμα 3.2)

Σήραγγα Αγίου Νικολάου (τμήμα 3.3)

Σήραγγα Ανηλίου (τμήμα 3.3)

Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου (τμήμα 3.3–3.5.1)

Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος (τμήμα 3.3 – 3.5.1)

Σήραγγα Αγίας Τριάδας (τμήμα 4.1.1.s)

Σήραγγα Παναγιάς (τμήμα 4.1.1s )

Σήραγγα Σ4 (τμήμα 5.2)

Σήραγγα Σ3 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγες Σ1 & Σ2 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγα Σ2.1 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγα Νέστου (τμήματα 14.1.2 – 14.2.1)

Σήραγγα Δορκάδας (Κάθετος Άξονας: Θεσσαλονίκη  - Σέρρες  - Προμαχώνας, τμήμα 60.1.2)

 • Σήραγγα Krrabe, αυτοκινητοδρόμου Τίρανα – Ελμπασάν (FIDIC), Αλβανία

 • Σήραγγες AΣ1, AΣ2 & AΣ3 & τεχνικά Cut & Cover, αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα

 • Σήραγγα Ναυπάκτου & τεχνικό Cut & Cover παράκαμψης Ναυπάκτου

 • Σήραγγα Αγίου Ηλία & τεχνικό Cut & Cover ανατολικού στομίου σήραγγας Αγ. Ηλία, Παραϊόνιος Οδός

 • Μελέτες δημοπράτησης μεγάλων οδικών έργων, σήραγγες & τεχνικά αυτοκινητοδρόμου, Κεντρική, Δυτική και Νότια  Ελλάδα

 • Σήραγγα Ραψομάτη & ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη, Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας

 • Σιδηροδρομικές σήραγγες ΣΣ5 & ΣΣ6 της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Λειανοκλαδίου- Δομοκού

 • Σιδηροδρομικές σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών – Πατρών, τμήμα Κιάτο – Αίγιο

 • Υδραυλικές σήραγγες Σ1, Σ2 και Βραχασίου, Φράγμα Αποσελέμη, Κρήτη

 • Υδραυλική σήραγγα Yacambu – Quibor, Βενεζουέλα

 • Υδραυλική σήραγγα Ολυμπιακού χωριού, Αθήνα

 

 Έργα μετρό και σιδηροδρομικά έργα

 

 • Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαρία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

            Προμελές προσφοράς, Οριστικές μελέτες και Μελέτες εφαρμογής για:

            δυο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, έναν (1) επίσταθμο

 • Μετρό Τζαϊπούρ, στην Ανατολική – Δυτική Γραμμή του Μετρό Τζαϊπούρ (Φάση 1Β) στο Τζαϊπούρ, Ρατζαστάν, Ινδία

Προμελέτες Προσφοράς & Οριστικές Μελέτες για:

δύο (2) ΤΒΜ σηράγγων μετρό, δύο (2) υπογείων σταθμών μετρό

δύο τεχνικών Cut & Cover και δύο (2) φρεάτων

 • Μετρό Δελχί - Φάση ΙΙΙ, Ινδία

Έργο: "CC 23": Μελέτες σηράγγων μετρό ΤΒΜ & ΝΑΤΜ

Έργο: "CC 34": Οριστικές μελέτες ενός (1) υπόγειου σταθμού μετρό και ενός (1) βοηθητικού κτιρίου & Προμελέτες προσφοράς σηράγγων μετρό ΤΒΜ

 • Μετρό Ντόχα, Κατάρ, Προμελέτες προσφοράς για:

      Σήραγγες Χρυσής Γραμμής του μετρό

Σταθμούς Χρυσής Γραμμής του μετρό

Μεγάλους – σύνθετους υπόγειους σταθμούς στο μετρό

 • Αττικό Μετρό Αθηνών

Γραμμή 2: Σήραγγα ΤΒΜ, σταθμός Ελληνικό, σταθμός Αργυρούπολη, φρέαρ Σούρμενα, φρέαρ Ελληνικό

Γραμμή 3: Σταθμός Ελαιώνα, σήραγγα επέκτασης γραμμής 3, κτίριο σταθμού Ελαιώνα, σταθμός Αγίου Αντωνίου

 • Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος:

Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, ελέγχου και επαλήθευσης τεχνικών μελετών και οριστικές μελέτες σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας

 • Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Λειανοκλαδίου - Δομοκού:

Μελέτες σηράγγων ΣΣ5 & ΣΣ6

Μελέτες επιχωμάτων

 • Σιδηροδρομικές σήραγγες Τράπεζας & Πλατάνου και υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών - Πατρών, τμήμα Κιάτο - Αίγιο

 • Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα - Λειανοκλάδι, Νομός Φθιώτιδας, περιοχή Κόμνηνα

            Σήραγγα Καλλιδρόμου:

            Μελέτη ενίσχυσης υπόβασης - υποδομής, εξωτερικά έργα βορείου μετώπου

            Αντιμετώπισηκατολίσθησης, εξωτερικά έργα βορείου μετώπου σήραγγας

 

Γεωτεχνικά έργα (επιχώματα-ορύγματα, αντιστηρίξεις – θεμελιώσεις, τεχνικά κλπ.)

 

 • Αυτοκινητόδρομος Comarnic - Brasov, Μελέτες δημοπράτησης ορυγμάτων και επιχωμάτων, Ρουμανία

 • Αυτοκινητόδρομος Demir Kapija-Smokvica, Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75): Οριστικές μελέτες βραχωδών οπλισμένων επιχωμάτων, Προστασία έναντι βραχοπτώσεων & Μέτρα Προστασίας Πρανών, Σκόπια

 • Αυτοκινητόδρομος Πολύγυρος – Ουρανούπολη, Ελλάδα. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Έλεγχος ευστάθειας πρανών – μελέτη σταθεροποίησης πρανών & προστασία από βραχοπτώσεις αυτοκινητοδρόμου Ντουμπάι – Φουτζέιρα,  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, Έργο Παραχώρησης:

Οριστική μελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από βραχοπτώσεις στην κοιλάδα Τεμπών

Μελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από βραχοπτώσεις στην περιοχή Παντελεήμονα (Πλαταμώνας)

Χωματουργικά  έργα ανοικτής οδοποιίας (επιχώματα, ορύγματα)

Έργα αντιστήριξης εντός ζώνης κατολίσθησης

Μελέτες επιχωμάτων με ελαφροβαρή υλικά

Μελέτες τοίχων οπλισμένης γης

 • Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, Έργο Παραχώρησης:

Έλεγχος ευστάθειας υφιστάμενων πρανών και επιχωμάτων του οδικού άξονα

Τοίχοι αντιστήριξης – πεδιλότοιχοι

Οριστικές μελέτες οπλισμένων επιχωμάτων και τοίχων οπλισμένης γης

Σύνθετα συστήματα και τεχνικά αντιστήριξης (τοίχοι αντιστήριξης με μονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες) 

Επιχώματα – ορύγματα

 • Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα

Μελέτες προστασία από βραχοπτώσεις

Τοίχος αναχαίτισης καταπτώσεων

Τοίχοι αντιστήριξης, ορύγματα, οχετοί

 • Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων (ορύγματα, επιχώματα) Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό, Κρήτη

 • Αυτοκινητόδρομος «Milot-Morine». Γεωτεχνικές μελέτες οδικού έργου παραχώρησης, Αλβανία

 • Οδικός άξονας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επενδυτικό Σχέδιο Άξονα 4, Μελέτες σκοπιμότητας χωματουργικών (πρανή οδοποιίας, επιχώματα, ορύγματα, βελτιώσεις υπεδάφους, καταπτώσεις – βραχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), μελέτες σηράγγων και λοιπών τεχνικών, Μαυροβούνιο

 • Αυτοκινητόδρομος Tirana – Elbasan (FIDIC), Αλβανία:

Ορύγματα, επιχώματα, τοίχοι οπλισμένης γης, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αποστράγγισης - υδραυλικής προστασίας, βελτιώσεις υπεδάφους κατά την κατασκευή του:

Τμήματος Νο 1 (Χ.Θ. 0 μέχρι είσοδο σήραγγας Krrabe Χ.Θ.13)

Τμήματος Νο 3 (Χ.Θ. 15.2 έξοδος σήραγγας Krrabe μέχρι Elbasan Χ.Θ.27)

 • Αυτοκινητόδρομος "Στρούμα" τμήμα 4, "Σαντανσκι - Κουλάτα" από Χ.Θ. 423+800 έως Χ.Θ. 438+500. Μελέτες επιχωμάτων

 •  Γεωτεχνικά έργα αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός:

Υψηλό επίχωμα κόμβου Μετσόβου (τμήμα 3.2)

Ορύγματα συνδετήριας οδού Μετσόβου (τμήμα 3.2 – 3.3)

Επιχώματα, ορύγματα (τμήμα 5.2 – 5.3)

Διαφραγματικός τοίχος αλληλοτεμνόμενων εδαφοπασσάλων (τμήμα 2.4 – 3.1)

 • Μελέτες σιδηροδρομικών επιχωμάτων της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Λειανοκλαδίου – Δομοκού

 • Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα – Λειανοκλάδι, Νομός Φθιώτιδας, περιοχή Κόμνηνα

Μελέτη ενίσχυσης υπόβασης – υποδομής, εξωτερικά έργα βορείου μετώπου σήραγγας Καλλιδρόμου

Αντιμετώπιση κατολίσθησης, εξωτερικά έργα βορείου μετώπου σήραγγας Καλλιδρόμου

 • Οδικός Άξονας Τρίπολη – Καλαμάτα

Μελέτη προστασίας από βραχοπτώσεις Αθήναιο – Λεύκτρο (Ραψομάτη)

Αποκαταστάσεις πρανών και ορύγματα προσβάσεων Ραψομάτη

 • Έργα οδοποιίας, τεχνικές και χωματουργικές εργασίες, Ρουμανία, Κεντρική Ευρώπη

 • Υπόγειοι χώροι στάθμευσης, Αθήνα

 

Αυτοκινητόδρομοι

 

 • Αυτοκινητόδρομος Comarnic - Brasov. Μελέτες δημοπράτησης σηράγγων, ορυγμάτων και επιχωμάτων, Ρουμανία

 • Αυτοκινητόδρομος Demir Kapija-Smokvica, Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75): Οριστικές μελέτες Δίδυμης Σήραγγας Αυτοκινητοδρόμου Τ1, Βραχωδών οπλισμένων επιχωμάτων, Προστασία έναντι βραχοπτώσεων & Μέτρα Προστασίας Πρανών, Σκόπια

 • Δίδυμες - Τρίιχνες Οδικές Σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ

 • Αυτοκινητόδρομος Πολύγυρος – Ουρανούπολη, Ελλάδα. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Αυτοκινητόδρομος Tirana Elbasan (FIDIC), Αλβανία

Ορύγματα, επιχώματα, τοίχοι οπλισμένης γης, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, έργα αποστράγγισης - υδραυλικής προστασίας, βελτιώσεις υπεδάφους κατά την κατασκευή του τμήματος Νο 1 (Χ.Θ. 0 μέχρι είσοδο σήραγγας Krrabe Χ.Θ.13) και τμήματος Νο 3 (Χ.Θ. 15.2 έξοδος σήραγγας Krrabe μέχρι Elbasan Χ.Θ.27)

Σήραγγα Krrabe

 • Αυτοκινητόδρομος "Milot-Morine". Γεωτεχικές μελέτες οδικού έργου παραχώρησης, Αλβανία

 • Οδικός άξονας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Επενδυτικό Σχέδιο Άξονα 4, Μελέτες Σκοπιμότητας χωματουργικών (πρανή οδοποιίας, επιχώματα, ορύγματα, βελτιώσεις υπεδάφους, καταπτώσεις – βραχοπτώσεις, χιονοπτώσεις), σηράγγων και λοιπών τεχνικών,  Μαυροβούνιο

 • Αυτοκινητόδρομος “Στρούμα” τμήμα 4, “Σαντάνσκι-Κουλάτα” από Χ.Θ. 423+800 έως Χ.Θ. 438+500, μελέτες επιχωμάτων

 • Αυτοκινητόδρομος Ντουμπάι – Φουτζέιρα, μελέτη σταθεροποίησης πρανών & προστασίας από βραχοπτώσεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, Έργο Παραχώρησης:

Μελέτες σηράγγων Τ1, T2 και Τ3

Οριστική μελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από βραχοπτώσεις στην κοιλάδα Τεμπών

Μελέτη σταθεροποίησης πρανών και προστασίας από βραχοπτώσεις στην περιοχή Παντελεήμονα (Πλαταμώνας)

Χωματουργικά  έργα ανοικτής οδοποιίας (επιχώματα, ορύγματα)

Έργα αντιστήριξης εντός ζώνης κατολίσθησης

Μελέτες επιχωμάτων με ελαφροβαρή υλικά

Μελέτες τοίχων οπλισμένης γης

 • Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα,  Έργο Παραχώρησης

Μελέτες σηράγγων Τ24, Τ25, Τ26 και Πλατάνου & μελέτες ημιστεγάστρων Έλεγχος ευστάθειας υφιστάμενων πρανών και επιχωμάτων του οδικού άξονα

Τοίχοι αντιστήριξης – πεδιλότοιχοι

Οριστικές μελέτες οπλισμένων επιχωμάτων και τοίχων οπλισμένης γης

Σύνθετα συστήματα και τεχνικά αντιστήριξης (τοίχοι αντιστήριξης με μονές ή διπλές πασσαλοστοιχίες) 

Επιχώματα – ορύγματα 

 • Σήραγγες Τ2, Τ3, Τ4, Τ5 του αυτοκινητοδρόμου Νο21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk, στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh Έργο Παραχώρησης, Βόρεια - Βορειοδυτική Ινδία

 • Μελέτες σηράγγων Τ2, Τ5, Τ6 και Τ7, αυτοκινητοδρόμου Ε65 Κεντρικής Ελλάδος, Έργο Παραχώρησης

 • Αυτοκινητόδρομος, Εγνατία Οδός:

      Σήραγγες Σ1 & Σ2 (τμήμα 1.1.6)

Σήραγγα Δρίσκου & φρέαρ εκκαπνισμού σήραγγας Δρίσκου, (τμήμα 2.3)

Διαφραγματικός τοίχος αλληλοτεμνόμενων εδαφοπασσάλων (τμήμα 2.4 – 3.1)

Σήραγγα Καλαμιών (τμήμα 3.2)

Σήραγγα Ανθοχωρίου (τμήμα 3.2)

Υψηλό επίχωμα κόμβου Μετσόβου (τμήμα 3.2)

Ορύγματα συνδετήριας οδού Μετσόβου (τμήμα 3.2 – 3.3)

Σήραγγα Αγίου Νικολάου (τμήμα 3.3)

Σήραγγα Ανηλίου (τμήμα 3.3)

Υδραυλική σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου (τμήμα 3.3–3.5.1)

Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος (τμήμα 3.3 – 3.5.1)

Σήραγγα Αγίας Τριάδας (τμήμα 4.1.1.s)

Σήραγγα Παναγιάς (τμήμα 4.1.1s )

Σήραγγα Σ4 (τμήμα 5.2)

Γέφυρες Γ1 & Γ2 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγα Σ3 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγες Σ1 & Σ2 (τμήμα 5.2-5.3)

Σήραγγα  Σ2.1 (τμήμα 5.2-5.3)

Επιχώματα, ορύγματα (τμήμα 5.2 – 5.3)

Σήραγγα Νέστου (τμήματα 14.1.2 – 14.2.1)

Σήραγγα Δορκάδας (Κάθετος Άξονας: Θεσσαλονίκη  - Σέρρες  - Προμαχώνας, τμήμα 60.1.2)

 • Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα, Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγες AΣ1, AΣ2 & AΣ3 & τεχνικό Cut & Cover

Γέφυρα ΑΓ2

Προστασία από βραχοπτώσεις

Τοίχος αναχαίτισης καταπτώσεων

Τοίχοι αντιστήριξης, ορύγματα, οχετοί

 • Οδικός άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα

Σήραγγα Ραψομάτη

Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Μελέτη προστασίας από βραχοπτώσεις Αθήναιο – Λεύκτρο (Ραψομάτη)

Αποκαταστάσεις πρανών και ορύγματα προσβάσεων Ραψομάτη

 • Παράκαμψη Ναυπάκτου

Σήραγγα Ναυπάκτου & τεχνικό Cut & Cover παράκαμψης Ναυπάκτου

 • Παραϊόνια Οδός

 • Σήραγγα Αγίου Ηλία & τεχνικό Cut & Cover ανατολικού στομίου σήραγγας Αγ. Ηλία

 • Ν.Ε.Ο. Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό, Κρήτη

      Αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων χωματουργικών έργων (ορύγματα,

      επιχώματα)

 • Έργα οδοποιίας, τεχνικές και χωματουργικές εργασίες, Ρουμανία, Κεντρική Ευρώπη

 • Κεντρική, Δυτική και Νότια Ελλάδα: Μελέτες δημοπράτησης μεγάλων οδικών έργων, σηράγγων & τεχνικά αυτοκινητοδρόμου

 

Έργα υδραυλικά, φράγματα, διαχείριση απορριμμάτων

 

 • Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni, Librazhd, Αλβανία

 • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας  αποβλήτων στην περιοχή Σαντινάτα, Σόφια, Βουλγαρία

 • Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική

 • Οριστικές Μελέτες Δυο (2) Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Τελμάτων στο έργο Χρυσού στις Σκουριές

 • Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Νάξου

 • Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α./Y.) 4ης ΔΕ Χαλκιδικής

 • Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων στην περιοχή Λεβάσοβο, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

 • Μελέτη - κατασκευή - συντήρηση - λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας - ΣΔΙΤ

 • Φράγματα εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 • Φράγμα Σέττα - Μανίκια, Ν. Εύβοιας

 • Φράγμα Αποσελέμη, Κρήτη

       Υδραυλικές σήραγγες Σ1, Σ2 και Βραχασίου & τεχνικό έργο υδροληψίας

 • Υδραυλική σήραγγα Yacambu - Quibor, Βενεζουέλα

 • Υδραυλική σήραγγα Ολυμπιακού χωριού, Αθήνα

 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Σλοβακία

 • Υδραυλικά έργα αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός:

       Διαφραγματικός τοίχος αλληλοτεμνόμενων εδαφοπασσάλων (τμήμα 2.4 – 3.1)

 Σήραγγα εκτροπής ρέματος Κωσταράκου (τμήμα 3.3–3.5.1)

 Σήραγγα αποστράγγισης για τη σταθεροποίηση κατολίσθησης Μ. Ορύγματος 

 (τμήμα 3.3 – 3.5.1)

 • Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών - Πατρών, τμήμα Κιάτο - Αίγιο

 

Τεχνικά έργα - στατικά

 

 • Εργοστάσιο Χρυσού Σκουριών της Eldorado Gold

 • Αυτοκινητόδρομος Πολύγυρος – Ουρανούπολη, Ελλάδα. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Οριστικές γεωτεχνικές μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών αυτοκινητοδρόμου

 • Γέφυρες Εγνατίας οδού Γ1 & Γ2 (τμήμα 5.2-5.3)

 • Γέφυρα ΑΓ2 αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα

 • Τεχνικά έργα (ημιστέγαστρα, κάτω διαβάσεις κλπ.) αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα,  Έργο Παραχώρησης

 • Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη, Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας

 • Τεχνικό Cut & Cover παράκαμψης Ναυπάκτου

 • Tεχνικό Cut & Cover ανατολικού στομίου σήραγγας Αγ. Ηλία, Παραϊόνιος Οδός

 • Νέα μονάδα επεξεργασίας υδάτων. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, Χαλκιδική

 • Εξοχικές κατοικίες – θέρετρα & κτίρια γραφείων, Ελλάδα

 

Μεταλλευτικά έργα

 

 • Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική

 • Οριστικές Μελέτες Δυο (2) Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Τελμάτων στο έργο Χρυσού στις Σκουριές

 • Εργοστάσιο Χρυσού Σκουριών της Eldorado Gold

 • Έργο Χρυσού στο Πέραμα, Έβρος, Θράκη

 • Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Λιγνίτη στο Λιγνιτωρυχείο Αχλάδας, Νότιος Τομέας, Φλώρινα

 • Αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο εκμίσθωσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης, Φλώρινα

 • Οριστικές μελέτες, παροχή μελετητικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου κατά την κατασκευή & ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης της τεκμηρίωσης του μεταλλευτικού έργου της El Dorado Gold στην Ελλάδα (FIDIC)

 • Υπόγεια εκμετάλλευση των κοιτασμάτων Λευκολίθου “Ξωμάνδρι” και “Κάκαβος 5” Εύβοια

 • Τεχνικές μελέτες αδειοδότησης των μεταλλευτικών εργασιών της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική

 • Απόθεση καταλοίπων επεξεργασίας βωξίτη, Νομός Βοιωτίας

 • Εργοστάσιο Σκουριών: Προμελέτη θεμελίωσης και χωροθέτησης εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος, Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Φράγματα απόθεσης τελμάτων στο μεταλλείο Σκουριών, Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Ελικοειδές κεκλιμένο και φρέαρ πρόσβασης υπόγειου μεταλλείου Σκουριών, Σκουριές, Χαλκιδική

 • Σήραγγα εκτροπής λεκάνης ξηρής απόθεσης φράγματος Κοκκινόλακκα, Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Υπόγεια εκμετάλλευση μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Κύρια σήραγγα προσπέλασης και μεταφοράς μεταλλεύματος Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου  / Δευτερεύουσα σήραγγα προσπέλασης Ολυμπιάδας, Ολυμπιάδα, Χαλκιδική

 • Ορυχείο μπεντονίτη στη θέση Αγγεριά Μήλος

 • Επιφανειακή εκμετάλλευση κοιτάσματος πορφυριτικού χαλκού, Σκουριές, Χαλκιδική

 • Υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξιτών κοιτασμάτων Παρνασσού

 • Υπόγεια εκμετάλλευση μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων, Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Ενοποιημένη ξηρή απόθεση καταλοίπων επεξεργασίας μεταλλευμάτων Στρατώνι, Χαλκιδική

 • Αποκατάσταση Ορυχείου «Κλεισούρα», Παρνασσός

 

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN