Δημοσιεύσεις

Ημερίδες

Εταιρικά έντυπα

Company profile

3-D προσομοίωση
 

 
 

 

 

 

 
  Εταιρικό υλικό - Ημερίδες
 
1

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Εισηγητής: Ι. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ,
15-16 Οκτωβρίου 1999

 

2

ΣΗΡΑΓΓΑ Σ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΓΕΩΥΛΙΚΑ
Εισηγητής : Ν. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ,
15-16 Οκτωβρίου 1999
 

3

ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ – ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εισηγητές :Ι. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, Π. ΔΕΛΑΠΟΓΛΟΥ – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, Δρ. Π. ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ, Ιωάννινα,
7 & 8/12/2001
 

4 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6 – ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) – ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Εισηγητές: Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΦΑΣ – Κ.
I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E., ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ – ΔΩΔΩΝΙΣ ΕΠΕ, ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ – ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ,
Ιωάννινα 7 & 8/12/2001

 

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN