Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

 
  Εταιρικό προφίλ - Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της οδού Θάλειας 4 & Λεωφ. Κύμης, Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ. 151 22, (Έξοδος 10 Αττική Οδός).Γραφεία Όμικρον Καπα Μελετητική Α.Ε.

Ακολουθεί χάρτης τοποθεσίας των γραφείων της εταιρείας.

Όμικρον Καπα Μελετητική Α.Ε.

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN