Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

 
  Εταιρικό προφίλ - Συνεργαζόμενες εταιρείες
         
         

 

  EDR GmbH, Γερμανία:
Τομέας έργων πολιτικού μηχανικού
www.edr.de
   
         
    CODEMA GmbH, Γερμανία:
Τομέας βιομηχανικών και μεταλλικών κατασκευών
www.codema.net
   
         

 

  EDR Software GmbH, Γερμανία:
Τομέας διαχείρισης έργων
www.edr-muc.de
   
         

 

  Winkler und Partner GmbH, Γερμανία:
Τομέας υδραυλικών έργων
www.iwp-online.de
   
         
   

ΟΙΚΟΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Α.Ε., Ελλάδα:
Μελέτες Ιδιωτικών Έργων

   
         
     INDUS CONSULTRANS Pvt. Ltd., Ινδία:
Μελέτες έργων πολιτικού μηχανικού
www.indusconsultrans.com

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN