Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

 
  Εταιρικό προφίλ - Οργανόγραμμα

Ακολουθούν πληροφορίες για το εταιρικό Οργανόγραμμα της Όμικρον Κάπα Μελετητική Α.Ε.

Η Διοίκηση ασκείται από τους Νίκο Κορωνάκη και Παναγιώτη Κοντοθανάση, οι οποίοι επιβλέπουν κάθε διαδικασία και τμήμα της εταιρείας. H Διοίκηση συντονίζει όλες τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα τα αντικείμενα εργασιών της εταιρείας.

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN