Νέα / Ανακοινώσεις

"Ζητείται Γραμματέας Διεύθυνσης" Μάιος 2017

"Αναζήτηση Έμπειρου Μηχανικού / Υπομηχανικού / Σχεδιαστή"

 

"Αναζήτηση μηχανικών για έργα υποδομής, μετρό και οδοποιίας στην Ινδία"

“Αναζήτηση Έμπειρων Μηχανικών για έργο Μετρό στην Ντόχα Κατάρ”

 

 

 
 
 
  

 

 

 

  Αρχική σελίδα

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (ΟΚ) είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στα πεδία σύνθετων έργων υποδομής και έργων πολιτικού μηχανικού που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, σε μελετητικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Η ΟΚ έχει πολύχρονη και ενεργή συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς των σηράγγων και υπογείων έργων (αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικών, μετρό, υδραυλικών, μεταλλευτικών κλπ.), της τεχνικής γεωλογίας, των γεωτεχνικών, υδραυλικών, στατικών μελετών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες σε Αναθέτουσες Αρχές και κατασκευαστικές εταιρείες, είτε αυτές αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών, είτε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε υποστήριξη κατά την κατασκευή και διαχείριση ή και λειτουργία των έργων. Η ΟΚ διευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά από τους μετόχους της και  είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε κατασκευαστικό, εργοληπτικό, βιομηχανικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μελετητικό της προϊόν να  χαρακτηρίζεται από αδιαμφισβήτητη αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

 

Η  ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ έχει συμμετάσχει σε πολλά μεγάλα και διεθνή έργα υποδομής σε πολλές χώρες όπως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αλβανία, την Ινδία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, FYROM, το Μαυροβούνιο, τη Ρωσία, την Κύπρο, τη Βενεζουέλα. Επίσης η ΟΚ έχει συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί στενά με μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, που χαίρουν διεθνούς καταξίωσης.

 

 
 

 ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες / έρευνες Μελέτες σηράγγων και υπογείων έργων

Μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, βαθιών αντιστηρίξεων, τοίχων αντιστήριξης

 Μελέτες τεχνικών έργων και στατικές μελέτες

Μεταλλευτικές μελέτες

  Περιβαλλοντικές μελέτες

Επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες μελετητή επί τόπου των έργων

Εξειδικευμένες μελετητικές υπηρεσίες & υπηρεσίες διαχείρισης έργων

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμών, προσφορών

 

 

 

     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN